Loading

Công cụ đánh giá môi trường

Environmental Assessment System

Công cụ Đánh giá Môi trường là một công cụ có thẩm quyền tại địa phương để đánh giá trung lập về hiệu quả phát triển bền vững của các tòa nhà. Công cụ đánh giá môi trường cung cấp các chỉ số về hiệu suất của tòa nhà. Cho dù tòa nhà là mới xây, sắp được cải tạo hay đã được sử dụng, công cụ này có thể cung cấp cho người dùng dấu hiệu về chất lượng tổng thể của tòa nhà.Thông qua hệ thống đánh giá này, chứng nhận công trình xanh. cho phép các nhà phát triển luôn tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất, từ đó xây dựng các tòa nhà an toàn hơn, lành mạnh hơn, thoải mái hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Công cụ đánh giá môi trường đưa ra một bộ tiêu chí hoạt động toàn diện cho sự bền vững của các tòa nhà trên mọi khía cạnh từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành thử, quản lý, vận hành và bảo trì. Kết quả đánh giá được Hội đồng Công trình Xanh địa phương công nhận và chứng nhận.Bằng cách đưa ra đánh giá công bằng và khách quan về hiệu quả hoạt động tổng thể của tòa nhà trong suốt vòng đời của nó, các tổ chức và doanh nghiệp lớn và nhỏ có thể sử dụng các công cụ đánh giá môi trường để thể hiện cam kết của mình trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.

 • Làm thế nào để sử dụng tốt các công cụ đánh giá môi trường?
  Công cụ đánh giá môi trường đưa ra một bộ tiêu chí hoạt động toàn diện cho sự bền vững của các tòa nhà trên mọi khía cạnh từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành thử, quản lý, vận hành và bảo trì. Kết quả đánh giá được Hội đồng Công trình Xanh địa phương công nhận và chứng nhận. Bằng cách đưa ra đánh giá công bằng và khách quan về hiệu quả hoạt động tổng thể của tòa nhà trong suốt vòng đời của nó, các tổ chức và doanh nghiệp lớn và nhỏ có thể sử dụng các công cụ đánh giá môi trường để thể hiện cam kết của mình trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.
 • Đối tượng của công cụ đánh giá môi trườn
  Nhà phát triển: Các công cụ đánh giá môi trường có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn được công nhận để đánh giá hiệu quả môi trường của các dự án của họ.Đại lý và chuyên gia trong lĩnh vực bán, cho thuê và quảng cáo bất động sản: họ có thể sử dụng dự án công cụ đánh giá môi trường để thu hút người mua và người thuê tiềm năng, đồng thời người dùng (đặc biệt là người sử dụng sàn thương mại) cũng sẽ coi công trình xanh. là một tiêu chuẩn chứng nhận đáng tin cậy.Các nhà quy hoạch đô thị, kiến ​​trúc sư, nhà khảo sát, kỹ sư, nhà thiết kế nội thất và những người khác trong ngành: có thể sử dụng các công cụ đánh giá môi trường làm tài liệu tham khảo thiết kế để kết hợp các tính năng thân thiện với môi trường vào các dự án. Người quản lý tài sản và cơ sở: Sử dụng các công cụ đánh giá môi trường để phát triển kế hoạch hành động quản lý xanh cho các tòa nhà mà họ quản lý.

Assessment Aspects Các khía cạnh đánh giá

 • Quản lý thiết kế và xây dựng tích hợp
  Khuyến khích các nhóm dự án tăng cường liên lạc với các bên liên quan và áp dụng phương pháp thiết kế tích hợp để thiết kế và xây dựng các công trình xanh.
 • Quản lý vật liệu và chất thải
  Khuyến khích giảm chất thải và sử dụng hiệu quả các vật liệu ít tác động đến môi trường.
 • Cộng đồng
  Đánh giá tác động kinh tế xã hội của các dự án phát triển ở các khu vực lân cận, với mục đích cải thiện môi trường xây dựng xung quanh và làm nổi bật các đặc điểm của địa phương và cộng đồng.
 • sử dụng nang lượng
  Về thiết kế tiết kiệm năng lượng, quản lý hiệu quả năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo.
 • Phát triển địa điểm bền vững, sử dụng đất và môi trường ngoài trời
  Đánh giá vị trí dự án phát triển, thiết kế tòa nhà, tiện nghi và cơ sở vật chất cơ bản.
 • sử dụng nước
  Tập trung vào việc lựa chọn thiết bị tiết kiệm nước và kế hoạch công tác tiết kiệm nước, giảm lượng nước sử dụng, đồng thời chú ý đến chất lượng nước uống được.
 • Đặc điểm công trình xanh
  Các dự án đánh giá được khuyến khích đặt tại các dự án công trình xanh đã được xếp hạng hoặc vận hành theo các phương pháp thực hành tốt nhất.
 • Sức khỏe và sự thoải mái, chất lượng môi trường trong nhà/ trong ngoài
  Bao gồm các yếu tố môi trường trong nhà/ngoài trời khác nhau ảnh hưởng đến sức khỏe, sự thoải mái và hạnh phúc của cư dân và hàng xóm, chẳng hạn như ánh sáng mặt trời, chất lượng không khí, thông gió và tiện nghi nhiệt, v.v.
 • quản lý
  biện pháp quản lý có trách nhiệm do dự án thực hiện và khuyến khích vận hành và quản lý bền vững không gian được xây dựng.
 • sự đổi mới
  Các dự án được khuyến khích áp dụng các thiết kế sáng tạo để đạt được mức độ thân thiện với môi trường hơn hoặc hiệu suất của dự án vượt quá yêu cầu đánh giá một cách đáng kể.

Công cụ đánh giá môi trường

Environmental Assessment System

Công cụ đánh giá bảo vệ môi trường là một bộ công cụ uy tín được sử dụng để đánh giá trung lập về hiệu suất phát triển bền vững của các công trình xây dựng tại địa phương.

Công cụ đánh giá bảo vệ môi trường cung cấp các chỉ số về hiệu suất của tòa nhà, bất kể liệu tòa nhà đó là mới xây dựng, đang được cải tạo hay đã được sử dụng. Điều này giúp người sử dụng đánh giá chất lượng tổng thể của công trình xây dựng. Qua hệ thống đánh giá này, việc nhận chứng chỉ xanh xây dựng và đánh giá môi trường có thể giúp các nhà phát triển luôn tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất, từ đó xây dựng các tòa nhà an toàn, lành mạnh, thoải mái và tiết kiệm năng lượng.

Công cụ đánh giá bảo vệ môi trường đã thiết lập một bộ tiêu chuẩn toàn diện để đánh giá tính bền vững của tòa nhà trong các lĩnh vực như quy hoạch, thiết kế, xây dựng, điều chỉnh, quản lý, vận hành và bảo trì. Kết quả đánh giá được chấp nhận và cấp chứng nhận bởi Hội đồng Xanh xây dựng địa phương. Bằng cách cung cấp một đánh giá công bằng và khách quan về hiệu suất tổng thể của tòa nhà trong suốt vòng đời, cả các tổ chức và doanh nghiệp lớn và nhỏ đều có thể sử dụng công cụ đánh giá bảo vệ môi trường để thể hiện cam kết của mình trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Khám phá thêm